M1//

//

Process2

 

หัวฉีด

มีหน้าที่จ่ายแก๊สเข้าสู่ห้องเผาไหม้โดยรับคำสั่งจาก ECU

 

กรองแก๊ส

กรองสิ่งสกปรก ทำให้แก๊สสะอาดขึ้น ก่อนเข้ารางหัวฉีด

 

หม้อต้ม

ปรับแรงดันแก๊สและเปลี่ยนสถานะแก๊สจากของเหลวให้กลายเป็นไอ โดยการแลกเปลี่ยนความร้อนจากระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์

 

กล่อง ECU

 เป็นอุปกรณ์หลักในการควบคุมการทำงานของระบบจ่ายแก๊ส รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพื่อนำมาประมวลผลในการส่งจ่ายแก๊ส

 

แว็คคั่ม (เซ็นเซอร์วัดแรงดัน)

มีหน้าที่วัดแรงดันที่รางหัวฉีดและแรงดันในท่อไอดี และช่วยให้ระบบตัดการทำงานเป็นน้ำมันเมื่อแก๊สหมด