M2
 

การติดตั้งระบบแก๊สภายในรถยนต์ เจ้าของรถควรให้ความสำคัญกับการติดตั้งเป็นอย่างมาก หากติดตั้งไม่ดีหรือติดตั้งผิด จะทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เช่นเครื่องยนต์เดินไม่เรียบ ออกตัวสะดุด จนถึงขั้นทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์ได้

 

ดังนั้นในการติดตั้งเราควรระมัดระวังและตรวจสอบความเรียบร้อยดังนี้

   1. การเจาะหัวฉีดแก๊ส ควรเจาะหัวฉีดแก๊สในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกับหัวฉีดน้ำมันมากที่สุด เพราะจะทำให้การจ่ายแก๊สให้เครื่องยนต์

เป็นไปโดยสมบูรณ์ไม่เหลือแก๊สค้างอยู่ในท่อไอดี และควรถอดท่อร่วมไอดีออกมาเจาะ เพราะหากไม่ถอดท่อร่วมไอดีเจาะแล้วนั้น อาจทำให้มีเศษโลหะหรือเศษวัสดุ ไปอุดตันทางเดินน้ำมันเครื่อง ตกลงไปในวาวล์ หรือห้องเผาไหม้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องยนต์

P1

รูปการเจาะหัวฉีดห่างเกินไป ในรถแจ๊ส ทำให้ออกตัวสะดุด

P2-2

การเจาะท่อไอดีที่ถูกต้อง(ใกล้ตำแหน่งหัวฉีดน้ำมัน)

P3-3

วาวล์สึกหรอจากการจูนแก๊สไม่เหมาะสม และเจาะหัวฉีดแก๊สห่างเกินไป

P4

คราบเขม่าภายในหัวลูกสูบ ที่เกิดจากการเจาะตำแหน่งหัวฉีดไม่ดีหรือจูนอัพหนาเกินไป

 

   2. การวางตำแหน่งหัวฉีดแก๊ส หากหลีกเลี่ยงได้ควรวางในตำแหน่งที่ง่ายต่อการตรวจเช็ค และเป็นจุดที่ระบาย ความร้อนได้ดี เพราะจะทำให้การจ่ายแก๊สเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่มีผลกระทบจากอุณหภูมิซึ่งจะทำให้แก๊สบางเกินไปเมื่ออุณหภูมิสูง หากเป็นไปได้ สายหัวฉีดควรมีขนาดสั้นที่สุดและยาวใกล้เคียงกันทุกหัว และรูหัวฉีดมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องยนต์

 

P5

หัวฉีดอยู่ในตำแหน่งระบายความร้อนได้ดี

 

   3. การเดินสายไฟหัวฉีด จุดเชื่อมต่อสายไฟทุกจุดควรบัดกรี เพื่อให้การนำไฟฟ้าเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่ควรใช้ผ้าเทปพันสายไฟไว้ หรือใช้หางปลา หรือตัวบีบสายในการเชื่อมสาย เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลัง และควรระมัดระวังในการ wiring ไฟของระบบให้ถูกต้องตาม diagram และเก็บสายด้วยกระดูกงูหรือพันสายไฟให้เรียบร้อยทั้งภายนอกและภายในรถ และกล่อง ECU ควรอยู่ภายในรถ

P6

พันสายไฟและเก็บสายไฟในกระดูกงูในจุดที่ต้องระวัง+เชื่อมสายเรียบร้อย

 

   4. การเดินท่อแก๊สควรเดินตามท่อทางเดินน้ำมันของรถเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ปลอดภัยที่สุด ไม่ควรประหยัดท่อแก๊ส และบริเวณหม้อต้มควรเหลือสายไว้2-3รอบเพื่อให้ท่อแก๊สสามารถยืดหยุ่นได้และเป็นประโยชน์ในการบำรุงรักษาในอนาคต

P7

 

   5. การติดตั้งถัง บริเวณที่เจาะควรใช้ body coate ฉีดพ่น เพื่อป้องกันสนิม การยึดน๊อตควรมีแหวนรองเพื่อการกระจายแรงยึดเกาะไม่ทำให้ตัวถังฉีกง่าย ตำแหน่งการยึดน๊อตควรมั่นคงแข็งแรง

P8-8

 

   6. ท่อแวคคั่มแกสควรมีสายรัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยจากแกสรั่ว และหลังจากการติดตั้งต้องใช้เครื่องมือตรวจเช็คแก๊สสรั่วตรวจสอบการรั่วซึมของแกสเพื่อความปลอดภัย

P9

ตรวจเช็คแก๊สรั่วหลังการติดตั้งและบำรุงรักษา

ติดแก๊ส, ติดแก๊ส lpg, ติดตั้งแก๊ส, แก๊สรถยนต์, แก๊ส lpg, ติด lpg, ติดแก๊สที่ไหนดี, ติดแก๊สรถยนต์, แก๊สรถยนต์ lpg, ติดแก๊สราคาถูก